spacerek

spacerowy wyjazd w ramach pokontuzyjnego testu. Test wypadł słabo, po 7 km znowu guma a zamiast spacerku znowu wku….

  • DST 17.39km
  • Czas 00:54
  • VAVG 19.32km/h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *