UPALNA setka

“Upalna” to nie żart. Bo o 14 termometr pokazał dziś tak:

W niejednym lipcu tak nie bywało… I tylko kolory jesienne przypominają, że to już definitywnie koniec lata.

Z nowości nadwkrzańskich – zryty został ostatni garbaty odcinek asfaltu między mostem w Śniadówku a Borkowem. Około 5km bardzo nierównego frezu.

Dalszych prac nie widać, ale jest nadzieja że do wiosny się poprawi:)))

  • DST 109.27km
  • Czas 05:01
  • VAVG 21.78km/h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *